πολιτεία


πολιτεία
государственное устройство

Ancient Greek-Russian simple. 2014.